Dit is een begrippenlijst van begrippen die voorkomen in projecten die we met Chamavita uitvoeren.

Break Pressure Tank (BPT)/ druk onderbreker

In het gravity/zwaartekracht watervoorzieningsysteem maken we gebruik van het principe dat water van boven naar beneden stroomt zonder gebruik te maken van toegevoegde energie. De groep mensen hier boven staat op een BPT (Break Pressu re Tank). Deze is nodig in het geval het hoogteverschil in het afstromende water zo groot is dat de buizen beneden deze tank de waterdruk niet meer kunnen opnemen en zouden barsten. Vanaf de BPT start de waterdruk weer op nul voor de buizen beneden de tank. Op de foto beneden stroomt het water met veel kracht de BPT tank in, treedt uit de buis verliest daarom zijn druk tot nul. Wanneer de water  afname benedenstrooms afneemt en de tank vol stroomt dan sluit de drijver de aanvoer buis en stopt de water toevoer van de BPT en gaat er geen water verloren. Op het moment dat de water afname weer toeneemt gaat de drijver naar beneden en wordt er weer water toegevoerd aan de BPT. De drijver kraan (vlotterkraan) is het zelfde systeem als in de stortbak van uw toilet, alleen meer dan 10x zo groot.

Dorpskraan

De dorpskraan is de hoofdmethode in de watervoorziening van het dorp. Ongeveer 10 tot 20 gezinnen zijn afhankelijk van één dorpskraan. Dat zijn 50 tot 100 personen. In de loop van de constructie van de systemen zijn er veranderingen in de dorpskraan. De dorpskraan is niet meer permanent beschikbaar dat staat duidelijk op rechterfoto, en wordt met een slot afgesloten. Open van 6 tot 10 uur in de morgen en van 16 tot 19 uur open in de middag/avond. Veel COWSO´s hebben tijdens de openingstijden een permanente toezichthouder, meestal een vrouw, dat is zichtbaar op de linkerfoto.

Buizenstelsel

Voor de constructie van het gehele watervoorziening systeem wordt er aan de hand van een landmeting, waarin de hoogteverschillen en de afstanden worden opgemeten een zwaartekracht systeem ontworpen. Via dit systeem loopt het water vanaf de bron (eventueel meerdere bronnen) via buizen naar de te voorziene dorpen. In de dorpen zijn dorpskranen deze kranen zijn aangesloten op het buizenstelsel. In het buizenstelsel zijn voorraadtanks en drukonderbrekers. Foto´s: de 1ste is een weergave (plattegrond) van een zwaartekrachtsysteem voor 5 verschillende dorpen. De 2de is een cast iron (gietijzer) buis boven de grond, dit omdat dit deel zoveel rots heeft dat het heel moeilijk is om de buis onder de grond te krijgen. De derde foto is de aanvoer van  5 km gietijzer buis. Deze moest door het oorspronkelijk bos en om de begroeiing(bomen) zoveel mogelijk te sparen hebben we daar niet gegraven voor gleuven om de kunstbuis te kunnen toepassen, maar voor bovengrondse gietijzeren buizen. De buizen van kunststof (4de foto) liggen allemaal ondergronds, dat is nodig omdat het UV licht het kunststof zodanig aantast dat het na 10 tot 15 jaar zijn kracht verliest en open barst.

Wastafel

De kleding wastafel is geïntroduceerd om het zware waswerk te verlichten. Één van de zware klussen voor de vrouw is het wassen van de gezinskleding. Voor het project gebukt in een teil op de grond, echt zwaar werk en veroorzaakt rugpijn. Vanuit deze positie is er aan gedacht om een tafel te maken waarop je staand zonder te bukken de kleding kunt wassen.

 

 

 

Gravitatiesysteem

Kibohero bron in het oorspronkelijk bos boven Hambalawei. Dit water stroomt via een leiding met twee drukonderbrekers naar de Hambalawei dam (bron). De tweede foto van het stroomschema laat dat zien. Het schema is getekend van zuid naar noord. Onderste stuwmeertje is Kibohero, bovenste is Hambalawei. Vanaf de getekende BPT, is drukonderbreker stroomt het water naar 9 verschillende dorpen.

 

Oorspronkelijk bos

Officieel is het oorspronkelijk bos, het bos waar geen mensenhand/initiatief aan te pas komt. Helaas bestaat dat niet meer. Armoede is/was een rede om toch bomen te kappen en wild te stropen om in inkomen te voorzien/verbeteren. In een aantal delen van de Usambara bergen is nog redelijk veel over aan oorspronkelijke bossen. De foto´s beneden laten dat zien. In dit bos is de zojuist beschreven bron Kibohero. Op de 2de  en 3de foto zijn we op onderzoek naar deze bron en ook wat is de juiste manier om het water zonder gebruik van een pomp naar Hambalawei dam te krijgen.

Emmer water van 20 liter

Dit zijn de gebruikelijk emmers die de vrouwen gebruiken om hun water te halen. De inhoud is 20liter.

 

 

 

 

Dorpsloodgieter (Fundi)

Deze jongemannen zijn in de constructie periode van het Kireti A en B project opgeleid om het onderhoudswerk te kunnen doen. De opleiding gaat onder leiding van een waterleiding technicus die in dienst is van Chamavita. Elk dorp heeft 2 loodgieters, in het Kireti gebied zijn er 3 dorpen één loodgieter was niet aanwezig bij het nemen van de foto. Fundi is het Swahili het woord voor elk type technicus, dus ook voor loodgieter. Vollediger is het om hen `Fundi wa Maji` te noemen, dat betekent letterlijk Water technicus.