Fijn dat u een donatie aan SPOT Tanzania wilt doen.  Het geld zal ten goede komen aan het aankomende project. U kunt kiezen uit een vrije donatie of een specifiek onderdeel van het project.

De donaties kunnen worden overgemaakt naar de bankrekening van SPOT Tanzania. Maak uw bijdrage over op IBAN
NL22 ASNB 8800 1967 56
t.n.v. SPOT Tanzania.

Alvast bedankt!