Een project begint altijd met de wens in een dorp in Tanzania om een eigen drinkwatervoorziening te gaan bouwen. Het dorpsbestuur verzamelt geld om het benodigde landmeetwerk te doen. Zo krijgen wij een goed beeld van wat nodig is om een project te ontwikkelen en zijn we verzekerd van de commitment van de lokale bevolking.

Nu kan Chamavita een projectvoorstel schrijven: wat nodig is aan werk en materialen om dit project te ontwikkelen. De lokale bevolking draagt altijd minimaal voor 15% bij in de projectkosten door vrijwillige arbeid. SPOT Tanzania adviseert over dit projectvoorstel en gaat hiermee in Nederland aan het werk om voldoende financiën te organiseren. Bijdragen van vrienden en familie, van scholen, kerkgemeenschappen en serviceclubs zoals Rotaries vormen ieder jaar weer de kern en het startpunt. Daarnaast zijn ook bijdragen nodig van grotere donororganisaties of bedrijfsfondsen. Ook worden we al jarenlang gesteund door Wilde Ganzen om het benodigde budget voor een watervoorziening bij elkaar te krijgen.

Zodra er voldoende geld is opgehaald, en het dorp inmiddels gezorgd heeft voor de benodigde vergunningen van de plaatselijke autoriteiten om een dam aan te leggen in het oerwoud boven in de bergen, kan een project starten. Achter deze dam zal een stuwmeer ontstaan als opvang van stroompjes en bronnen met grondwater, aangevuld met schoon regenwater. Na de aanleg van de dam worden de pijpleidingen getrokken en ingegraven, de opslagtanks gebouwd en de tappunten, kranen en wastafels aangelegd.

Tijdens de aanleg van het fysieke project adviseren Chamavita en SPOT Tanzania de lokale dorpsoverheid over hoe een water comité opgericht kan worden. Zo’n democratisch te kiezen COWSO (Community Owned Water Supply Organisation) wordt eigenaar en beheerder van het op te leveren project. Tegelijk traint Chamavita de benodigde fundi’s (dorpsloodgieters), beheerders van tapkranen en boekhouders. Zo ontstaat het systeem dat de bewoners gaan betalen voor het gebruikte water en daarmee zelf zorg gaan dragen voor beheer en onderhoud van het watersysteem