Ieder jaar leggen SPOT Tanzania en Chamavita een nieuw project aan. In 2019 willen we het derde en vierde deel van het dorp Kinko voorzien van drinkwater, Kinko C & D. Hiermee kunnen we nog eens ruim 600 Tanzanianen toekomstvast aansluiten op schoon drinkwater. Hieronder leest u meer informatie over het project.

Hoe kunt u helpen?

U kunt ons helpen Kinko C & D te realiseren. Dit kan door een bijdrage te storten op NL 22 ASNB 8800196756 t.n.v. SPOT Tanzania. Ook kunt u direct via onze website een bijdrage leveren. Dit kunt u met uw bijdrage bereiken:

  • 2,5 meter pijpleiding (€ 25)
  • Training loodgieter (€ 50)
  • Eén inwoner aansluiten (€ 65)
  • Openbare kraan (€ 75)
  • Gezamenlijke wastafel (€ 100)
  • 1 meter dam (€ 150)

Dit project wordt ook gesteund door de Wilde Ganzen. Zij vermeerderen uw bijdrage aan ons project met 35%! Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Project informatie

Kinko is een dorp in de Usambara Mountains in het noordoosten van Tanzania. Het ligt op ongeveer 25km (een  uur rijden) van de hoofdstad van ons projectgebied, District Lushoto. In de diverse gehuchten van Kinko wonen 2.010 mensen, waarvan 75% onder de 20 jaar. Door het aanleggen van een drinkwatervoorziening neemt de hygiëne in het dorp enorm toe, waardoor veel ziektes voorkomen worden. Ook besparen de vrouwen iedere dag een wandeling van ongeveer 3 uur door bergachtig en bebost gebied op zoek naar schoon drinkwater. Hiermee is schoon drinkwater een echte basis onder de economische en welvaartsontwikkeling van deze Tanzanianen.

Kinko C & D

In 2019 willen wij deel drie en vier van dit driejarige project aanleggen, waarmee we de laatste gehuchten van Kinko voor het eerst aansluiten op een drinkwatervoorziening. Het gaat dan om ruim 800 Tanzanianen die toegang krijgen tot schoon drinkwater. Bovenin het oorspronkelijk bos wordt een dam gebouwd waardoor een stuwmeer ontstaat. In dit stuwmeer worden de (ondergrondse) stroompjes regenwater verzameld. Dit water wordt opgeslagen in een reservoir van 1000 m3. Met ruim 2,7 kilometer aan pijpleidingen wordt het water getransporteerd en verdeeld over de 7 openbare tapkranen op verschillende plekken in het dorp. Bij deze tapkranen worden ook wastafels gebouwd, zodat de inwoners op een veilige manier de was kunnen doen. Bij de tapkranen kunnen de bewoners straks dagelijks water halen tegen een kleine betaling. Dit geld wordt gebruikt om onderhoud te plegen.

Voor de aanleg van het project is ongeveer € 42.600 nodig, dit is zo’n € 53 per inwoner. Dit bedrag is niet door de bewoners zelf op te brengen. Wel betalen ze zelf voor het beheer en onderhoud (€  0,80 per huishouden per maand). Wilt u ons helpen om komend jaar nog eens 800 Tanzanianen duurzaam aan te sluiten op schoon drinkwater? Klik dan hier

Voortgangsrapportages

Het rapport van het eerste kwartaal kunt u hier bekijken.

Plattegrond