Els en Kees

Chamavita is in 1995 mede opgericht door Els de With en Kees Kempenaar. Zij werkten van 1986 tot 1995 voor het ontwikkelingsbureau van het Katholieke Bisdom Tanga (TADDO), dat drinkwatervoorzieningen realiseerde in de districten Lushoto, Korogwe en Muheza. Hiermee werden ruim 30.000 mensen van schoon drinkwater voorzien.

TADDO hield op te bestaan in 1995, maar de vraag naar nieuwe drinkwaterprojecten hield aan. Een groep medewerkers van TADDO – onder hen Els en Kees – besloot daarom een eigen, onafhankelijke ontwikkelingsorganisatie te starten. Dit werd Chamavita.

Weer terug in Nederland zetten Els en Kees hun werk voor Chamavita voort en bemiddelden zij tussen Chamavita en diverse Nederlandse (en enkele Duitse) organisaties. Dit zijn bedrijven en instellingen met deskundigheid op het gebied van drinkwater en sanitatie, en ook donororganisaties. Omdat donororganisaties bij voorkeur zaken doen met rechtspersonen zoals b.v. een stichting, hebben zij onderdak gezocht en gevonden bij de Sichting Tsedaka. De Stichting Tsedaka faciliteerde de projectafhandeling op financieel gebied en financiële verantwoording werd afgelegd in de jaarrekeningen van de Stichting Tsedaka.

Om de werkzaamheden ten behoeve van Chamavita te kunnen uitbreiden, over meerdere mensen te verdelen en daarmee de continuïteit beter te waarborgen, besloten Kees en Els om het werk onder te brengen in een nieuwe stichting. Na enkele oriënterende gesprekken met geïnteresseerden werd in juli 2010 de Stichting Plattelands Ontwikkeling Tanga (SPOT) Tanzania opgericht. Het bestuur van SPOT Tanzania telt momenteel zes leden. Daarbuiten is een klein aantal andere personen incidenteel actief. Samen zetten zij zich vanuit Nederland in voor Chamavita.

Met de oprichting van SPOT Tanzania is de noodzaak van het financieel ‘gastheerschap’ door de Stichting Tsedaka vervallen en zijn de financiën van beide stichtingen formeel gescheiden.