Chamavita is een Tanzaniaanse niet-gouvernementele organisatie (NGO), opgericht in 1995. De stichting is geregistreerd volgens de Tanzaniaanse wetgeving en door de Tanzaniaanse overheid erkend als een ‘stichting zonder winstoogmerk’. Chamavita staat voor ‘Chama cha Maendeleo Vijijini Tanga’, Swahili voor ‘Stichting voor Plattelandsontwikkeling in de regio Tanga’.

Waar Chamavita voor staat: haar missie en visie
Chamavita stimuleert de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland in de oostelijke- en westelijke Usambara-bergen, met extra aandacht voor vrouwenemancipatie en het milieu. Chamavita democratiseert, emancipeert en stimuleert mensen te participeren en actief vorm te geven aan hun eigen leven.

Dit doet zij door:

  • drinkwatervoorziening te starten of te verbeteren. Met daarbij, indien mogelijk, een verbetering van de latrines (droge toiletten);
  • te adviseren over milieumaatregelen op dorpsniveau, bijvoorbeeld over duurzame energie en de preventie van en controle op bodemerosie;
  • ondersteuning te bieden aan individuen en groepen die kleine projecten willen beginnen, met als doel hun levensstandaard te verbeteren.

Hoe Chamavita werkt
Chamavita start een project alleen bij voldoende draagvlak in het dorp. Het initiatief voor een ontwikkelingsproject ligt altijd bij de dorpsgemeenschap. Aan de ondersteuning zijn een aantal voorwaarden verbonden. Van de bevolking wordt onder meer een eigen bijdrage verwacht, die neerkomt op 10 tot 15% van het totale projectbudget. Lees verder…

De organisatie
Chamavita is een stichting met twaalf leden, deskundig op het gebied van drinkwatertechniek, sanitatie,  gemeenschapsontwikkeling, landbouw, milieubeheer en financiële economie. Zij wonen in Lushoto of Tanga en werken bij overheidsinstellingen, bedrijven of als zelfstandig consultant. Hun werk voor Chamavita doen ze in hun vrije tijd op basis van vrijwilligheid.

Chamavita heeft één fulltime betaalde projectcoördinator/secretaris en een fullttime secretaresse voor administratieve ondersteuning. De projectcoördinator is verantwoording schuldig aan een managementcomité van vijf leden, dat jaarlijks door de algemene ledenvergadering uit hun midden wordt gekozen.

Om het hoofd te bieden aan de gestaag toenemende werklast m.b.t. voorbereiding/uitvoering/rapportage van projecten, is de Chamavita-staf in 2013 uitgebreid met een assistent projectcoördinator tevens office manager.