SPOT Tanzania is de Nederlandse zusterorganisatie van de Tanzaniaanse stichting Chamavita. Samen leggen wij al ruim 35 jaar drinkwaterprojecten aan in de Usambara Mountains in Tanzania en hebben zo ruim 80.000 Tanzanianen duurzaam aangesloten op drinkwater. Vanuit Nederland ondersteunen wij met advies over de aanleg, beheer en onderhoud van waterprojecten. Ook zorgen wij voor de initiële financiering om nieuwe drinkwatervoorzieningen aan te leggen. Daarbij trainen we de lokale bevolking om het beheer en onderhoud voor de korte en lange termijn zelf te organiseren.

Ons bestuur

Voorzitter – Els de With
Secretaris – Gonja Hikspoors
Penningmeester – Govert de With
Algemeen bestuurslid – Kees Kempenaar
Algemeen bestuurslid – Joost van Buuren

Vlnr: Kees, Joost, Els, Gonja, Govert

Meer weten?