SPOT Tanzania

Watervoorziening in de Usambara mountains

Page 2 of 2

Usambara Mountains

We hebben samen met onze parter Chamavita een kaart getekend waar alle dorpen en gebieden staan waar we water aan leveren of nog water aan willen leveren. De kaart is niet op schaal, maar geeft wel een goed beeld wat de relatie tussen diverse gebieden is.

De hoofdstad is Lushoto en vind je onderaan de kaart. We gaan aankomend jaar aan Kwetete werken. Dit ligt in het Kinko gebied.

Resultaten en ervaringen van ons eigen project in de vastentijd `Schoon drinkwater voor Kinko C`

Bijna 10  jaar werkten wij, Kees Kempenaar en Els de With, op het platteland van Tanzania aan de verbetering van drinkwatervoorziening. Nu wonen wij in Leimuiden, maar nog steeds wordt er door deTanzaniaanse 


 stichting Chamavita elk jaar in een nieuw dorp een waterproject aangelegd. Wij blijven hen steunen met financiering daarvoor, via onze Nederlandse stichting SPOTTanzania. Dit jaar `adopteerde´ de Clara en Franciscus federatie het dorp Kinko C om voor de inwoners daar schoon en betrouwbaar drinkwater te realiseren. Dat was dus werk aan de winkel! Voor ons en alle MOV groepen!

Wat voelden we ons welkom en gewaardeerd bij al die vieringen, solidariteitsmaaltijden en andere activiteiten die door de MOV leden waren georganiseerd. Al weken vóór de vastentijd kregen we verzoeken om foto´s en informatiemateriaal over het waterproject naar hen toe te sturen. Iedere MOV groep ging daarmee op eigen manier aan de slag: een fotopresentatie op grote panelen voor in de kerk, een aankondiging in de schoolkrant, een uitnodiging voor een vastenmaaltijd. Tijdens de vastentijd was er elke zondag een viering in één van de zes parochiekernen van de Clara federatie. Op de weekdagen  scholenbezoeken in de Franciscus federatie. En koffiestops in supermarkten. En vastenmaaltijden. Soms dubbele afspraken. Dat kon gelukkig ook nog omdat we met zijn tweeën zijn. Diapresentaties voorbereiden, fotoboeken en spullen bij elkaar zoeken. Het was intensief en we hebben er van genoten.

Het is de stimulans die je voelt bij het samenwerken met inspirerende en actieve mensen. Pastores die het project noemen in hun voorbeden en aanbevelingen voor collectes. MOV leden die koken voor 30 mensen, die voor elke zondag weer een nieuwe appeltaart bakken, die een waterboekje samenstellen met leuke vragen en opdrachten voor de schoolkinderen, die een ingenieus waterleidingspel in elkaar zetten om kinderen te laten ervaren hoe dat eigenlijk werkt. Het was indrukwekkend.

Dat gold ook voor de belangstelling die de bezoekers van alle bijeenkomsten toonden. Vooral bij groepen in kleinere zaaltjes kwamen er vaak leuke en geïnteresseerde vragen: ` Hoe werken SPOTTanzania en Chamavita samen met de plaatselijke overheid? `Lukt het de dorpen om hun eigen watervoorziening te onderhouden, zoals de bedoeling is?` Dan ontstonden er vaak geanimeerde gesprekken, met – vooral bij de senioren- ook veel herkenning van hoe vroeger de watervoorziening in Nederland georganiseerd was. En begrip voor hoezeer de staat van onderhoud per dorp verschilt, gewoon omdat  de vrijwilligers van het watercomitee in het ene dorp er harder aan trekken dan in het andere. Net als met vrijwilligerswerk bij ons in Nederland……

Die directe uitwisseling, met het gevoel van solidariteit over grenzen heen, is ongelooflijk waardevol. Maar ook de financiële opbrengst van alle MOV acties bij elkaar is boven verwachting! Zie het hierbij gaande overzicht. Dat betekent dat de begroting voor Kinko C  volledig is gedekt. Het meerdere kan worden gebruikt voor het volgende dorp Kinko D. Wij danken alle parochiekernen voor hun bijdrage aan dit geweldige resultaat.

Nieuwsbrief Kerst 2018

We hebben weer een mooie nieuwsbrief voor u geschreven. De onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:

  • Kinko C & D.
  • Samenwerking voor onderhoud en beheer
  • Regenwatertanks vinden veel aftrek
  • In memoriam: Yahaya Rashidi

U kunt de nieuwsbrief hier vinden.

Welkom!

Welkom op de vernieuwde site van SPOT Tanzania!

We hebben de website vernieuwd. Daardoor vindt u op een duidelijker manier informatie over huidige en nieuwe projecten, over onze resultaten sinds 1985, diverse achtergronden en over wat u kunt doen om ons te steunen. De verschillende pagina’s kunt u via het menu hierboven bereiken.

Veel leesplezier!

Newer posts »

© 2023 SPOT Tanzania

Theme by Anders NorenUp ↑