Ieder jaar leggen SPOT Tanzania en Chamavita een nieuw project aan. In 2021 willen we het dorp Kifuruga voorzien van drinkwater. Hiermee kunnen we nog eens ruim 700 Tanzanianen toekomstvast aansluiten op schoon drinkwater. Hieronder leest u meer informatie over het project.

Hoe kunt u helpen?

U kunt ons helpen Kifuruga te realiseren. Dit kan door een bijdrage te storten op NL 22 ASNB 8800196756 t.n.v. SPOT Tanzania. Ook kunt u direct via onze website een bijdrage leveren. Dit kunt u met uw bijdrage bereiken:

  • 2,5 meter pijpleiding (€ 25)
  • Training loodgieter (€ 50)
  • Eén inwoner aansluiten (€ 65)
  • Openbare kraan (€ 75)
  • Gezamenlijke wastafel (€ 100)
  • 1 meter dam (€ 150)

Dit project wordt ook gesteund door de Wilde Ganzen. Zij vermeerderen uw bijdrage aan ons project met 35%! Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Project informatie

Kifuruga is een dorp in de Usambara Mountains in het noordoosten van Tanzania, in het gebied van het grote dorp Kinko. Het ligt op ongeveer 25km (een  uur rijden) van de hoofdstad van ons projectgebied, District Lushoto. Door het aanleggen van een drinkwatervoorziening neemt de hygiëne in het dorp enorm toe, waardoor veel ziektes voorkomen worden. Ook besparen de vrouwen iedere dag een wandeling van ongeveer 2,5 uur door bergachtig en bebost gebied op zoek naar schoon drinkwater. Hiermee is schoon drinkwater een echte basis onder de economische en welvaartsontwikkeling van deze Tanzanianen.

Voor de aanleg van het project is ongeveer € 44.784 nodig, dit is zo’n € 57 per inwoner. Dit bedrag is niet door de bewoners zelf op te brengen. Wel betalen ze zelf voor het beheer en onderhoud (€  0,80 per huishouden per maand). Wilt u ons helpen om komend jaar nog eens ~800 Tanzanianen duurzaam aan te sluiten op schoon drinkwater? Klik dan hier