Mkanya Watervoorziening.

Voor het jaar 2022 is er een watervoorziening gepland voor Makanya. Makanya bestaat uit 3 gehuchten waarvan Makanya de belangrijkste. Het totale dorp heeft 1050 inwoners. Vanuit een bron in de omgeving gaat het dorp van schoon water worden voorzien. Dit gaat via een zwaartekracht leidingsysteem (van hoog naar laag). Het dorp krijgt 12 openbare kranen.   Voor de vrouwen wordt het een stuk gemakkelijker met openbare dorpskranen in hun buurt.  Straks hoeven ze maar 5 tot 10 minuten bezig te zijn om 20liter in huis te halen. Nu is dat circa 2uur per 20liter. Een grote verlichting voor de vrouw en haar dochters. Verder neemt de algemene gezondheid echt veel toe. Geen watergebonden ziekten meer. Vooral  ook belangrijk voor de kinderen die van borstvoeding naar gewone voeding gaan.  

Om de gehele voorziening te kunnen realiseren hebben we 30.210 Euro’s nodig. Dat is inclusief de trainingen voor beheer en onderhoud. Deze kosten worden gezamenlijk met de Wilde Ganzen gefinancierd. SPOT Tanzania zamelt 2/3 in,  Wilde Ganzen subsidieert 1/3, d.w.z. €20.140 voor SPOT Tanzania met €10.070 voor Wilde Ganzen maakt €30.210. Uw bijdragen zijn belangrijk om de 20.140 Euro’s te halen!

Reeds veel dank aan alle goede gevers! 2 Foto’s van eerdere projecten.

     

1)  Openbare kraan

 

 2) Nieuwe watertank in aanbouw