Voor 2023-2024 wordt gewerkt aan watervoorziening in het gebied Ndabwe.

1. Ndabwe, een dorpsgebied met ruim 2300 inwoners, wil zich alsnog aansluiten bij het grote gebied van Kwetete, Kifuruga en Kinko, dat inmiddels van drinkwater voorzien is. Voor deze nieuwe watervoorziening is € 62.000 bijdrage van donoren nodig. Dat bedrag is voor SPOTT te hoog om in 1 jaar bij elkaar te krijgen. Daarom is afgesproken om de aanleg in Ndabwe te spreiden over 2 jaar.

2. SPOT Tanzania vraagt Chamavita om een nieuw strategisch plan te ontwikkelen voor 2024-2027. Hier zal in 2023 aan gewerkt worden met ondersteuning vanuit SPOT Tanzania.