In 2018 voeren wij het project ‘Kinko B’ uit, waarmee we nog eens 800 Tanzanianen voor het eerst aansluiten op schoon drinkwater. De totale projectkosten bedragen € 42.500 euro (= € 53,- per inwoner). De inwoners dragen hiervoor zelf € 4.500 bij, de rest wordt gefinancierd door donaties van particulieren en diverse organisaties.

Kinko is een dorp in het oostelijk deel van de Usambara Mountains. Hier wonen in totaal 2.010 mensen, verspreid over 335 huishoudens. Voor het aanleggen van de drinkwatervoorziening hebben wij het project opgesplitst in drie delen. Deel A is in 2017 afgerond, Kinko C en D staan op de wensenlijst voor 2019.

Hier vind je het uitgebreide projectplan zoals dat door onze zusterorganisatie Chamavita is opgesteld. De Tanzaniaanse medewerkers van Chamavita zorgen voor voorbereiding en uitvoering. SPOT Tanzania brengt in Nederland de daarvoor benodigde fondsen bij elkaar. De Tanzaniaanse medewerkers van Chamavita zorgen voor voorbereiding en uitvoering. SPOTT brengt in Nederland de daarvoor benodigde fondsen bij elkaar.

Voortgang (updates)

Eerste kwartaal
In het eerste kwartaal zijn de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering het project. Het vrijwilligerswerk dat de lokale bevolking gaat doen is gepland en de materialen zijn aangeschaft. Ook is de vergunning aangevraagd voor de bouwwerkzaamheden in het beschermde oorspronkelijk bos. Zodra deze vergunning verleend is, kunnen we aan de slag.

Tweede kwartaal
De vergunning is verleend. De lokale bevolking is begonnen met het graven van geulen voor de pijpleidingen. Tegelijk zijn onze metselaars begonnen aan de bouw van de dam in het
oorspronkelijk bos. Daarna wordt een opvangtank gebouwd van 1000m3. De hiervoor benodigde bouwmaterialen zijn ook door de lokale bevolking omhoog gedragen.

Het rapport is hier te vinden.

Derde kwartaal
De dam is gereed en de loodgieters zijn nu begonnen met de aanleg van de pijpleidingen. Om de druk te reguleren worden er op verschillende punten zogeheten break pressure tanks’ gebouwd. Dichter bij de dorpen worden opslagtanks aangelegd om water in op te kunnen slaan. Ook worden de verkiezingen voor het water committee voorbereid. Ook zijn er twee mensen gekozen die tijdens het werk worden opgeleid als nieuwe dorpsloodgieters.

Het rapport is hier te vinden.

Vierde kwartaal
De basis van het systeem is gereed. In de dorpen zelf worden nu 17 waterkranen aangelegd. Hier worden ook wastafels gebouwd om kleren te kunnen wassen. Het water committee is gekozen en krijgt van Chamavita nu de benodigde trainingen om het beheer van het project na oplevering over te kunnen nemen.

We zijn op dit moment met dit kwartaal bezig.

Oplevering
De verwachtte datum voor oplevering is 31 maart 2019.