Voor de realisering van nieuwe watervoorzieningen heeft Chamavita financiële hulp uit het buitenland nodig. SPOT Tanzania doet hiervoor een beroep op u! Met een voor ons in het rijke Westen gering geldbedrag, kan Chamavita elk jaar een nieuw dorp van schoon drinkwater voorzien. Een budget van 40.000 tot 50.000 euro is voldoende voor een dorp van 800 tot 1000 inwoners, een investering van 50 tot 80 euro per persoon. Doordat Chamavita tijdens de aanleg het dorp ondersteunt om een systeem op te zetten waarmee de lokale bevolking betaalt voor het waterverbruik en lokale loodgieters getraind worden, is er geld en kennis om de nieuwe waterprojecten goed te onderhouden. Daarmee zijn de door ons ontwikkelde waterprojecten duurzaam (toekomstvast) en plukken meerdere generaties daar de vruchten van.

Giften

Giften zijn  welkom op IBAN-rekeningnummer NL22 ASNB 8800 1967 56 t.n.v. SPOT Tanzania.

SPOT Tanzania is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat betekent dat u uw gift als aftrekpost kunt opgeven bij uw belastingaangifte. Wilt u SPOT Tanzania voor meerdere jaren ondersteunen, dan is verstandig om met SPOT Tanzania een Overeenkomst periodieke gift in geld af te sluiten. Het betreffende formulier bereikt u via de voornoemde link. In een bijlage van dit formulier staan de geldende voorwaarden vermeld. Met een dergelijke overeenkomst is de betreffende gift volledig aftrekbaar.

Wie gingen u voor?

De projecten van SPOT Tanzania en Chamavita worden mede mogelijk gemaakt door subsidies en andere substantiële financiële bijdragen van diverse partners en donororganisaties. In de afgelopen jaren konden wij rekenen op de steun van onder meer de Sint Antoniusstichting, Wilde Ganzen, de Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (NCDO), Share4More (Rabofoundation), Aqua for All, ICCO, Simavi,  het United Nations Development Program, de Foundation for Civil Society, de NATO Charity Bazar en vele anderen. SPOT Tanzania doet hiervoor de bemiddeling tussen Chamavita en partners in het Westen.

SPOT Tanzania heeft in de afgelopen jaren vele privépersonen, particuliere organisaties en bedrijven enthousiast gemaakt voor het werk van Chamavita. Zij ondersteun(d)en projecten met donaties, in de vorm van geld, advies en/of goederen. Ook ontvangen wij regelmatig giften die het resultaat zijn van acties zoals collectes door kerken, inzameling t.g.v. een familie-gebeurtenis (verjaardag, trouwdag) in plaats van een cadeau en (verkoop)acties van scholen en verenigingen. Zo hebben al veel organisaties en  bedrijven bijgedragen aan projecten van Chamavita.