Gemiddeld één keer per jaar brengt een bestuursdelegatie van SPOT Tanzania een bezoek aan Chamavita. Zo’n bezoek wordt gepland rond een specifiek project of een bepaalde ontwikkeling die op dat moment intensievere afstemming behoeft. Tijdens het verblijf worden projecten bezocht en gesprekken gevoerd met gebruikers. Er is dan ook een uitgebreide vergadering met het Chamavita Management Committee.

Aan elk bezoek ligt een binnen het bestuur formeel geaccordeerde ‘Terms of Reference (TOR)’ ten grondslag, met daarin de doelstellingen en onderzoeksvragen die bij dat bezoek aan de orde zijn. Van ieder bezoek wordt een uitgebreid verslag geschreven. De rapporten van de bezoeken in de afgelopen jaren treft u hieronder:

Werkbezoek 2023 (Kees Kempenaar en Els de With). Een samenvatting van het werkbezoek is te vinden in de nieuwsbrief juni 2023.
Werkbezoek 2022 is uitgesteld tot 2023
Werkbezoek 2020  en 2021 (Kommer Braber, Martijn Braber en Esther Kopmels) – ivm COVID-19 is dit bezoek niet doorgegaan.
Werkbezoek 2019 (Kees Kempenaar en Joost van Buuren)
Werkbezoek 2017 (Kees Kempenaar en Els de With)
Werkbezoek 2016 (Kees Kempenaar en Joost van Buuren)
Werkbezoek 2014 (Joost van Buuren en Esther Kopmels)
Werkbezoek 2014 (Kommer Braber en Martijn Braber)
Werkbezoek 2013 (Martijn Braber en Kees Kempenaar)
Werkbezoek 2013 (Kees en Els Kempenaar)
Werkbezoek 2012 (Kees Kempenaar en Ko Braber)

SPOT Tanzania vergoedt sinds 2013 twee vliegtickets per werkbezoek. Overige reis- en verblijfkosten worden betaald door de bestuursleden.